Medi 11fed, 2021

Bu i'r Maer, y Cynghorydd Mici Plwm a'r Faeres Glenda Haf, gynrychioli Cyngor Tref  Pwllheli mewn achlysur arbennig yn hanes y dref bore heddiw. 

Bu iddynt fynychu seromoni Enwi a Gwasanaeth Cysegru y bad achub dosbarth Shannon ('Brodyr Smith Brothers')


Newyddion 2021