Dirprwy Clerc gyda chyfrifoldeb swyddog cyfrifol ariannol i Gyngor Tref Pwllheli.

Pwynt cyflog cychwynnol NALC 18 (blwyddyn 2020-21; £24,982, pro rata). 20 awr yr wythnos (cynnwys cyfarfodydd gyda’r nos a digwyddiadau).
Gweithredu yn y Gymraeg yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth, sgwrs annffurfiol, swydd disgrifiad a manyleb person cysylltwch ar Glerc; Y Siambr, Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5DH

Rhif ffôn: 01758701454
E-bost: clerccyngortrefpwllheli@gmail.com

Cais trwy CV gyda dyddiad cau 31 o Ionawr 2022


Newyddion 2021