Cynllun Prynu Cartref Gwynedd

Ydych chi’n cael trafferth i fforddio prynu tŷ addas ar y farchnad agored yng Ngwynedd?

Gallwn helpu trwy fenthyg y gwahaniaeth rhwng pris tŷ a’r hyn gallwch ei gael fel morgais a blaendal.

Prif nodweddion y cynllun ydi:

  • Gallu benthyg rhwng 10% a hyd at 50% o werth yr eiddo.

  • Ar gael i aelwydydd ag incwm o hyd at £60,000 (yn amodol ar asesiad ariannol).

  • Uchafswm gwerth eiddo y gellir ei brynu - £300,000 (yn amodol ar dystiolaeth o angen).

Ewch i weld os ydych chi’n gymwys:

www.taiteg.org.uk/cy/am-i-eligible-to-apply

Fwy o Wybodaeth:

www.gwynedd.llyw.cymru/prynucartref

03456 015 605

info@taiteg.org.uk


Newyddion 2023