Menter y Twr

Hoffai Pwyllgor Menter y Twr eich gwahodd yn gynnes i Brynhawn Gwybodaeth a lansiad Swyddogol y Cynllun Cyfranddaliadau i brynu Y Twr.

Dewch i holi cwestiynau a chlywed mwy am gynlluniau cyffrous Menter y Twr.

P'nawn Sul 1 Hydref 3.00pm yn Penlan Fawr.

Rhannwch y gwahoddiad hwn gyda'ch teulu a'ch ffrindiau.


Newyddion 2023