Ioan W. Gruffydd - Emyn Gŵyl Ddewi

Ar ŵyl ein nawddsant, nefol Dad,
O gwrando’n gweddi dros ein gwlad.
Ein diolch, derbyn, am i Ti
Roi’r Gymru hon yn wlad i ni.

Am wlad mor hardd, rhoi diolch wnawn,
I’th enw di, ein clod a rown;
Am holl brydferthwch tir a môr,
Am nant a bryn, am gân a chôr.

Gwna’n bywyd oll yn fywyd glân,
Yn bur, rhinweddol, fel ein cân;
A dysg ni pan fo blin y daith,
I gofio’r Iesu yn ein gwaith.

Am Ddewi Sant a’i neges ef
I’n dwyn ni oll i lwybrau’r nef,
Cawn ddilyn Iesu Grist o hyd
A’i ‘nabod yn Waredwr Byd.

Ioan W. Gruffydd


Beirdd