Ioan W. Gruffydd - Emyn Heddwch

Ti wyddost, Arglwydd, am y rhai
Na cherddant ffordd dy gariad Di,
Na ffordd maddeuant am bob bai
Yn haeddiant aberth Calfari.
O gwrando ni dros fyd y cledd
Na fyn roi clust i D’wysog hedd.

Ti wyddost, Arglwydd, fod dy fyd
Yn hoff o ryfyg, grym a thrais,
A’i fod yn fyddar oll i gyd
I bêr acenion mwyn dy lais.
O gwrando ni dros fyd y cledd
Na fyn roi clust i D’wysog hedd.

Ti wyddost, Arglwydd, am y boen
Achosir gan ryfeloedd trist,
Ac am yr ing i’r addfwyn Oen
A phawb sy’n caru Iesu Grist.
O gwrando ni dros fyd y cledd
Na fyn roi clust i D’wysog hedd.

Ti wyddost, Arglwydd, am ein cri
Am weld tangnefedd ym mhob gwlad
A holl deyrnasoedd byd i Ti
Yn plygu glin a rhoi mawrhad.
O gwrando ni dros fyd y cledd
Na fyn roi clust i D’wysog hedd.

Ioan W. Gruffydd


Beirdd