R.Gwilym Hughes - Ces lygaid ganddo

Ces lygaid ganddo imi weld
y ddaear hardd i gyd,
a heb fy llygaid ni chawn weld
yr un o blant y byd;
ces glust i glywed glaw a gwynt
a thonnau ar y traeth
rhaid imi ddweud wrth bawb o’r byd,
ef a’m gwnaeth.

Mi ges ddwy wefus ganddo ef
i mi gael sgwrs bob dydd,
a heb ddwy wefus byddwn i
yn dawel ac yn brudd;
y meddwl hefyd sy’n fy mhen
oddi wrtho ef y daeth
rhaid imi ddweud wrth bawb o’r byd,
ef a’m gwnaeth.

Dwy law i allu cydio’n dynn
a gefais ganddo’n rhodd,
i allu sgwennu, ac i nôl
a danfon yr un modd;
ces ddeudroed ganddo i gael bod
mor thydd â’r awel ffraeth
rhaid imi ddweud wrth bawb o’r byd,
ef a’m gwnaeth.

Alan Pinnock

cyf. Y Parchg. R. Gwilym Hughes (1910 – 1997)


Beirdd