Robert ap Gwilym Ddu: Englyn ar farwolaeth y Parchg. J. Roberts, Pwllheli

Am Siôn yn drwm y syniaf - a gwae fi!
gofid Y gofid a deimlaf;
O'i ôl yn wir wylo wnaf,
Mae'n deilwng - pam nad wylaf?

Robert ap Gwilym Ddu

Ymddangosodd yn Greal y Bedyddwyr 1831 i gofio'r Parchg. John Roberts, gweinidog y Bedyddwyr ym Mhwllheli 1828 - 1831


Beirdd