Wyn Roberts - Babi

Babi

I'n tŷ y daeth, yn wynt a dŵr - un bach,
Heb ei ail am ddwndwr;
Os yw o yn gwylltio gŵr,
Mae'n newydd fel cwmnîwr.

Wyn Roberts


Beirdd