Y Cynghorwyr - Ward y Gogledd - Cynghorydd Manon Haf Owen

Encil, 19 Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5NU

<p>Encil, 19 Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5NU</p>

Pwy di Pwy