Bore Coffi Mencap Pwllheli

Cafodd y Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, y pleser a’r anrhydedd o agor Bore Coffi Cymdeithas Mencap Pwllheli a’r Cylch ar yr 20fed o Fehefin. Yr oedd hwnnw'n achos a oedd yn agos at ei galon, meddai.
Criw bychan o wirfoddolwyr ydyn nhw, meddai, sydd wedi gweithio dros hanner canrif dros bobl ag anableddau dysgu yn yr ardal. Yr oedd yn braf cael cwrdd â ffrindiau a chefnogwyr.

Yn y llun

Y Maer,Y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, yng nghwmni Ms. Jo Scot

Dywed fod Ms. Jo Scott, Pencampwraig Cymunedol Cwmni Asda, yn gwirfoddoli gyda’r gymdeithas. fel gyda llawer mudiad arall yn y dref. Yr oedd ein diolch yn fawr iddi am ei gwaith diflino dros eraill.


Newyddion 2018