Allwch chi fod yn llais ar gyfer datblygu eich cymuned?

Allwch chi fod yn llais ar gyfer datblygu eich cymuned?

Anfonwch e-bost yn mynegi diddordeb mewn bod yn Gynghorydd Tref ar Gyngor Tref Pwllheli.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chlerc y Dref ar 01758701454 neu ebostiwch clerccyngortrefpwllheli@gmail.com.

Dyddiad cau Mai 11, 2022


Newyddion 2022