Yn 2022, Ei Mawrhydi y Frenhines fydd y Frenhines Brydeinig gyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm. I nodi teyrnasiad hanesyddol 70 mlynedd y Frenhines, bydd 2022 yn gweld dathliadau Jiwbilî Platinwm ledled y DU a’r Gymanwlad fel rhan o raglen o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn.

Cliciwch yma am llythyr Jwbilie

Cliciwch yma am ffurflen gais


Newyddion 2022