Swydd – Gweithiwr Cynnal a Chadw

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn hysbysebu am weithiwr cynnal a chadw.

Gweler ein tudalen Swyddi.

Cliciwch yma am Ffurflen Gais.

Am fanylion bellach i gynnwys ffurflen cais cysyllter â’r Clerc.

G Page Williams, Siambr y Cyngor, 9 Stryd Penlan, Pwllheli.

01758 701 454

clerccyngortrefpwllheli@gmail.com

Ceisiadau i mewn erbyn 5yp Tachwedd 30, 2022. 


Newyddion 2022