Trafnidiaeth Cymru yn cychwyn ar genhadaeth amgylcheddol gyda chyngor cymuned leol

Trafnidiaeth Cymru yn cychwyn ar genhadaeth amgylcheddol gyda chyngor cymuned leol. Bydd maes parcio segur yn cael ei drawsnewid yn goetir cymunedol newydd drwy bartneriaeth newydd rhwng Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Tref Pwllheli. Yn y warchodfa natur yng nghanol Pwllheli, mae maes parcio segur sydd tua hanner erw. Bydd y prosiect hwn yn galluogi’r cyngor i gael gwared ar y maes parcio a chreu coetir yn ei le, gan wella’r ardal leol a gwella cyfleoedd bioamrywiaeth a llesiant yn yr ardal.

Cliciwch yma am ddogfen Trafnidiaeth Cymru


Newyddion 2022